Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 27 maart 2018

Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018030685
pub.
27/03/2018
prom.
18/03/2018
ELI
eli/besluit/2018/03/18/2018030685/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VIII.16, 5° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen sluiten betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De hierna vermelde Belgische normen worden bekrachtigd: 1° NBN B 14-221:2018 Proeven op mortel - Kleefsterkte tussen metselsteen en mortel - Proef in kruisvorm;2° NBN EN 1993-1-1 ANB:2018 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen - Nationale bijlage.

Art. 2.De in het artikel 1 vermelde normen kunnen gratis ter plaatse geraadpleegd worden bij het Bureau voor Normalisatie, Jozef II-straat 40/6 te 1000 Brussel. Ze kunnen eveneens gekocht worden bij het Bureau voor Normalisatie (shop.nbn.be; tel: +32 (2) 738 01 11).

Art. 3.De volgende bekrachtigingen worden opgeheven: 1° NBN EN 1993-1-1 ANB:2010 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 oktober 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2010 pub. 01/12/2010 numac 2010011395 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie sluiten;2° NBN T 94-301:1976 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 30 augustus 1976;3° NBN T 94-302:1976 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 30 augustus 1976;4° NBN T 94-401:1977 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 4 oktober 1977;5° NBN T 94-403:1977 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 4 oktober 1977;6° NBN T 94-405:1977 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 26 januari 1978;7° NBN T 95-301:1977 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 29 januari 1979;8° NBN T 96-103:1999 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 16/10/2001 numac 2001011333 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie sluiten.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS

^