Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 05 april 2018

Koninklijk besluit houdende benoemingen in de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2018011628
pub.
05/04/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit houdende benoemingen in de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/06/2010 pub. 13/07/2010 numac 2010021072 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende de statuten van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen sluiten houdende de statuten van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, op artikelen 2 en 3;

Gelet op de beslissingen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Mev. Sophie VANWAMBEKE wordt gewoon lid benoemd in de Klasse voor Menswetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, met ingang van 1 mei 2017.

Art. 2.De heer Jean-Luc HORNICK wordt gewoon lid benoemd in de Klasse voor Natuur-en geneeskundige Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, met ingang van 1 mei 2017.

Art. 3.De heren Thierry DE PUTTER en Matthieu KERVYN worden gewoon leden benoemd in de Klasse voor toegepaste technische Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, met ingang van 1 mei 2017.

Art. 4.Onze Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Z. DEMIR

^