Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 augustus 2000
gepubliceerd op 22 september 2000

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van hoofdstuk **** van de wet van 18 april 2000 tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000591
pub.
22/09/2000
prom.
16/08/2000
ELI
eli/besluit/2000/08/16/2000000591/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AUGUSTUS 2000. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van hoofdstuk **** van de wet van 18 april 2000 tot wijziging van de wetten op de Raad van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de **** ****, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen door de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële **** vertaling van hoofdstuk **** van de wet van 18 april 2000 tot wijziging van de wetten op de Raad van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, opgemaakt door de Centrale dienst voor **** vertaling van het Adjunct-**** in ****;

Op de voordracht van **** Minister van **** Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële **** vertaling van hoofdstuk **** van de wet van 18 april 2000 tot wijziging van de wetten op de Raad van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Art. 2.**** Minister van **** Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****-de-****, 16 augustus 2000.

**** **** **** : **** Minister van **** ****, ****. ****

Bijlage - **** **** DES **** 18. APRIL 2000 - **** **** **** der **** 12.**** 1973 **** **** **** den **** **** des **** **** 15.

**** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** ****., **** der ****, **** **** **** ****, **** ****! **** **** **** das **** ****, **** **** **** es: **** **** - **** des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** ****. 7 - Artikel 70 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****, **** **** das **** **** 10. Juli 1996, **** ****.

**** **** das **** **** **** **** **** ****, **** es **** **** **** **** **** **** das **** **** **** ****.

**** **** ****, den 18. April 2000 **** **** **** wegen: **** Minister des **** ****. **** **** **** **** ****: **** Minister der **** ****. **** **** om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 augustus 2000.

**** **** **** : **** Minister van **** ****, ****. ****

^