Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 december 2021
gepubliceerd op 25 januari 2022

Technisch reglement houdende aanduiding van de voorzitter van de Medische Jury in toepassing van artikel 50 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

bron
federaal agentschap voor nucleaire controle
numac
2021043472
pub.
25/01/2022
prom.
15/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2021. - Technisch reglement houdende aanduiding van de voorzitter van de Medische Jury in toepassing van artikel 50 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen sluiten houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen


Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen sluiten houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, artikel 50;

Gelet op het besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 9 januari 2019 houdende aanduiding van de voorzitter van de Medische Jury in toepassing van artikel 54.9 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001000726 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen sluiten houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen;

Overwegende dat het mandaat van de heer Kristof Baete als voorzitter van de Medische Jury verstrijkt op 31 januari 2022;

Overwegende dat de heer Kristof Baete zijn mandaat als voorzitter van de Medische Jury wenst te verlengen;

Overwegende dat, met het oog op de continuïteit van de werkzaamheden van de Medische Jury, het aangewezen is de heer Kristof Baete te herbenoemen tot voorzitter van de Medische Jury, Besluit :

Artikel 1.De Heer Kristof Baete, geboren te Brugge op 19 mei 1976, wordt aangeduid als voorzitter van de Medische Jury opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, voor een periode die ingaat op 1 februari 2022 en eindigt op 31 januari 2025.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2022.

De Directeur-generaal, Frank HARDEMAN

^