Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 27 april 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 betreffende het vervoer van de arbeiders

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017040995
pub.
27/04/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 betreffende het vervoer van de arbeiders (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 betreffende het vervoer van de arbeiders.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 april 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017 Vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 betreffende het vervoer van de arbeiders (Overeenkomst geregistreerd op 18 september 2017 onder het nummer 141283/CO/116)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders (hierna "de werknemer(s)" genoemd) van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Met "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2.De tabel in bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de tabel in bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 (registratienummer 94405/CO/116), gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de arbeiders.

Art. 3.Zolang de NMBS geen tarieven voor een weekkaart bekendmaakt, zal de tabel van de NMBS worden aangevuld met een kolom "tarieven weekkaart" en een kolom "tussenkomst weekkaart", die op de volgende manier worden bekomen : Tarieven weekkaart De tarieven van de weekkaart van 2016 verkregen op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2016 (132743/CO/116) worden per afstand(en) verhoogd met het percentage van de prijsstijging voor dezelfde afstand(en) van de maandkaart van 2017.

Het percentage van de prijsstijging van de maandkaart wordt op zijn beurt verkregen door de tarieven van de maandkaart van 2016 per afstand(en) te vergelijken met de tarieven van de maandkaart van 2017 per afstand(en) (percentage met 2 decimalen op basis van wiskundige afronding).

Tussenkomst weekkaart De tussenkomsten van de werkgever in de prijzen van de weekkaart zijn gebaseerd op het gemiddelde van 70 pct.

Art. 4.Zolang de NMBS-tarieven van maandkaarten, 3 maandkaarten en jaarkaarten beperkt tot 150 km bekendmaakt, zal de tabel van de NMBS aangevuld worden met tarieven vanaf 151 km tot en met 200 km en de daarbij horende tussenkomsten van de werkgever, die op de volgende manier worden bekomen : Prijzen vanaf 151 km tot en met 200 km voor de maandkaart, 3 maandkaart en jaarkaart De tarieven van de maandkaarten, 3 maandkaarten en jaarkaarten beperkt tot 150 km worden aangevuld door de tarieven van de voornoemde kaarten vanaf 151 km tot en met 200 km van 2016 te verhogen met het percentage van de gemiddelde prijsstijging bekeken over alle afstanden tot en met 150 km van de respectievelijke kaart van 2017.

Het percentage van de gemiddelde prijsstijging van het tarief van de respectievelijke kaart wordt op zijn beurt verkregen door de tarieven bekeken over alle afstanden tot en met 150 km van de maandkaart, 3 maandkaart en jaarkaart van 2016 (beperkt tot 150 km) te vergelijken met de tarieven bekeken over alle afstanden tot en met 150 km van de maandkaart, 3 maandkaart en jaarkaart van 2017 (percentage met 2 decimalen op basis van wiskundige afronding).

Tussenkomst maandkaart, 3 maandkaart en jaarkaart De tussenkomsten van de werkgever in de prijzen van de maandkaart, 3 maandkaart en jaarkaart zijn gebaseerd op het gemiddelde van 70 pct.

Prijzen vanaf 151 km tot en met 200 km voor de weekkaart De tarieven van de weekkaart, bekomen door toepassing van artikel 3, worden vanaf 151 km tot en met 200 km aangevuld op de volgende manier : De tarieven vanaf 151 km tot 200 km van 2016 worden verhoogd met het percentage van de gemiddelde prijsstijging bekeken over alle afstanden tot en met 150 km van de maandkaart van 2017, zoals verkregen in toepassing van dit artikel.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft de collectieve arbeidsovereenkomsten van 18 januari 2017 (nr. 138110/CO/116) en 17 mei 2017 (nr. 139607/CO/116), gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de arbeiders op.

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 mei 2017 en eindigt op 31 januari 2018.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal worden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de algemeen verbindende kracht bij koninklijk besluit wordt gevraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 betreffende het vervoer van de arbeiders

2de klasse/2ème classe

Afstand Distance

1 week 1 semaine

1 maand 1 mois

3 maanden 3 mois

12 maanden 12 mois

2017

2017

2017

2017

Prijs/ Prix

Tussenkomst/ Intervention

Prijs/ Prix

Tussenkomst/ Intervention

Prijs/ Prix

Tussenkomst/ Intervention

Prijs/ Prix

Tussenkomst/ Intervention

1-3

10,61

6,95

35,00

22,85

98,00

64,05

349,00

228,00

4

11,51

7,50

38,00

24,85

106,00

69,25

379,00

247,60

5

12,30

8,05

41,00

26,80

115,00

75,15

410,00

267,85

6

13,10

8,55

43,50

28,40

122,00

79,70

436,00

284,85

7

13,95

9,10

46,50

30,40

130,00

84,95

463,00

302,50

8

14,75

9,65

49,00

32,00

137,00

89,50

489,00

319,50

9

15,30

10,00

51,00

33,30

144,00

94,10

515,00

336,45

10

16,10

10,50

54,00

35,30

152,00

99,30

541,00

353,45

11

17,10

11,25

57,00

37,50

159,00

104,60

567,00

373,10

12

17,60

11,60

59,00

38,80

166,00

109,25

594,00

390,85

13

18,60

12,35

62,00

41,10

174,00

115,30

620,00

410,85

14

19,40

12,85

65,00

43,05

181,00

119,95

646,00

428,10

15

20,10

13,30

67,00

44,40

188,00

124,60

672,00

445,30

16

20,90

13,90

70,00

46,55

196,00

130,35

698,00

464,15

17

21,60

14,35

72,00

47,90

203,00

135,00

725,00

482,15

18

22,40

14,90

75,00

49,90

210,00

139,65

751,00

499,40

19

23,40

15,60

78,00

52,05

218,00

145,50

777,00

518,50

20

23,90

15,95

80,00

53,40

225,00

150,15

803,00

535,85

21

24,90

16,60

83,00

55,40

232,00

154,80

830,00

553,90

22

25,70

17,20

86,00

57,60

240,00

160,70

856,00

573,25

23

26,19

17,60

88,00

59,15

247,00

166,00

882,00

592,70

24

27,20

18,30

91,00

61,15

254,00

170,70

908,00

610,20

25

27,69

18,60

93,00

62,50

262,00

176,05

934,00

627,65

26

28,70

19,35

96,00

64,75

269,00

181,40

961,00

648,05

27

29,49

19,90

99,00

66,75

276,00

186,10

987,00

665,55

28

30,20

20,35

101,00

68,10

284,00

191,50

1013,00

683,10

29

30,99

20,90

104,00

70,15

291,00

196,25

1039,00

700,65

30

32,00

21,60

107,00

72,15

298,00

200,95

1066,00

718,85

31-33

32,99

22,40

111,00

75,35

310,00

210,50

1108,00

752,35

34-36

35,00

24,10

117,00

80,55

328,00

225,75

1173,00

807,40

37-39

37,31

25,95

124,00

86,20

346,00

240,60

1237,00

860,15

40-42

38,79

27,20

130,00

91,15

364,00

255,20

1301,00

912,20

43-45

41,10

29,15

137,00

97,20

382,00

270,95

1366,00

968,95

46-48

43,11

30,80

143,00

102,10

400,00

285,60

1430,00

1021,00

49-51

44,80

32,25

149,00

107,25

418,00

300,90

1494,00

1075,45

52-54

46,10

33,35

154,00

111,40

431,00

311,75

1540,00

1113,95

55-57

47,91

34,65

159,00

115,00

444,00

321,15

1586,00

1147,20

58-60

48,59

35,35

163,00

118,65

457,00

332,70

1632,00

1188,10

61-65

50,91

37,05

169,00

123,05

474,00

345,05

1693,00

1232,50

66-70

53,41

39,05

177,00

129,50

495,00

362,10

1769,00

1294,00

71-75

55,71

40,90

185,00

135,75

517,00

379,40

1846,00

1354,65

76-80

57,70

42,40

192,00

141,10

538,00

395,45

1922,00

1412,65

81-85

59,69

44,10

200,00

147,70

560,00

413,55

1999,00

1476,25

86-90

61,68

45,60

207,00

153,10

581,00

429,75

2075,00

1534,80

91-95

65,02

48,30

215,00

159,80

602,00

447,40

2151,00

1598,55

96-100

67,32

50,05

223,00

165,75

624,00

463,75

2228,00

1655,80

101-105

69,00

51,45

230,00

171,45

645,00

480,85

2304,00

1717,65

106-110

71,30

53,30

238,00

178,00

667,00

498,80

2380,00

1779,85

111-115

73,59

55,10

246,00

184,25

688,00

515,30

2457,00

1840,30

116-120

75,27

56,65

253,00

190,40

709,00

533,50

2533,00

1906,10

121-125

78,61

59,15

261,00

196,40

731,00

550,10

2610,00

1964,05

126-130

80,91

61,00

269,00

202,75

752,00

566,75

2686,00

2024,35

131-135

82,90

62,70

276,00

208,65

773,00

584,40

2762,00

2088,05

136-140

84,89

64,15

284,00

214,70

795,00

601,00

2839,00

2146,30

141-145

87,18

65,90

292,00

220,75

816,00

616,90

2915,00

2203,75

146-150

90,20

68,30

302,00

228,65

846,00

640,55

3022,00

2288,15

151-155

92,25

69,85

307,14

232,55

857,77

649,45

3068,15

2323,10

156-160

94,34

71,45

314,48

238,10

879,76

666,15

3144,70

2381,05

161-165

96,44

73,00

321,82

243,65

900,71

682,00

3221,25

2439,00

166-170

98,54

74,60

329,15

249,20

922,70

698,65

3297,79

2497,00

171-175

101,68

77,00

337,54

255,55

943,65

714,50

3374,34

2554,95

176-180

103,78

78,60

344,88

261,15

964,60

730,35

3450,89

2612,90

181-185

105,87

80,15

352,21

266,70

986,59

747,00

3526,39

2670,05

186-190

107,97

81,75

360,60

273,05

1007,54

762,85

3602,93

2728,00

191-195

110,07

83,35

367,94

278,60

1029,53

779,55

3679,48

2786,00

196-200

112,16

84,95

375,28

284,15

1050,48

795,40

3756,03

2843,95


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 15 april 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^