Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 januari 2016
gepubliceerd op 05 februari 2016

Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Regering van de Franse Gemeenschap

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024016
pub.
05/02/2016
prom.
13/01/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2016. - Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Regering van de Franse Gemeenschap


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/07/1989 pub. 14/06/2016 numac 2016000348 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 december 1989, 1 oktober 1990, 22 december 1993, 21 februari 1997, 26 mei 2002, 25 april 2004, 20 mei 2009, 10 september 2009 en 22 mei 2014, bijlage I, 13, 3°, a);

Gelet op het advies van de Regering van de Franse Gemeenschap, gegeven op 18 november 2015;

Op de voordracht van de Eerste Minister en van de Minister van Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, waarvan de namen in de bijlage van dit besluit worden vermeld, worden overgedragen naar de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 3.De Eerste Minister en de Minister van Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 januari 2016.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

Bijlage bij het koninklijk besluit van 13 januari 2016 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Regering van de Franse Gemeenschap Personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu overgedragen naar de Regering van de Franse Gemeenschap 1. Rijksambtenaren

Naam - Nom

Niveau

Jadot Caroline

A2

Coniglio Sarina

A1

Gosset Anaelle

A1

Betermiez Marguerite

B

Hermans Sylvie

B

Hindryckx Christophe

B

Maes Nathalie

B

Deleu Pascal

C


2.Bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen personeel

Naam - Nom

Niveau

Azibou Sohaïb

B

Meyer Elodie

B

Wauthelet Brice

B

Ghenne Estelle

B

Yetrib Ahmed

B

Foucart Leslie

C

Gaemerinck Emilie

C

Schamp Sandrine

C

Meda Christine

C

Baire Johanie

C

Robert Julie

C

Vermeulen Valérie

C


Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 13 januari 2016.

FILIP Van Koningswege : De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^