Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 januari 2016
gepubliceerd op 19 april 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie. - **** vertaling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000241
pub.
19/04/2016
prom.
13/01/2016
ELI
eli/besluit/2016/01/13/2016000241/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


13 JANUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie. - **** vertaling


De hierna volgende tekst is de **** vertaling van het koninklijk besluit van 13 januari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie (Belgisch Staatsblad van 28 januari 2016).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor **** vertaling in ****.

**** **** DIENST **** 13. **** 2016 - **** **** **** **** des **** **** **** 21.**** 2013 **** **** der **** in **** ****, ****, **** **** **** der **** **** ****, die **** die **** der ****, die **** **** **** **** werden ****, **** **** ****, **** der ****, **** **** **** ****, **** ****! **** des **** **** 24. Juni 2013 **** die **** ****, des Artikels 21 §§ 1 **** 4;

**** des **** **** **** 21. **** 2013 **** **** der **** in **** ****, ****, **** **** **** der **** **** ****, die **** die **** der ****, die **** **** **** **** werden ****, **** ****;

**** der **** des **** **** 31. **** 2014;

**** des **** ****. 56.233/2 des **** **** 26. **** 2014, **** in **** **** **** 84 § 1 **** 1 ****. 2 der **** 12.

**** 1973 **** **** **** den ****;

**** **** **** 8 des **** **** 15. **** 2013 **** **** **** **** in **** **** **** **** **** **** **** der **** **** **** **** **** ****, **** es **** **** **** handelt;

**** **** des Ministers des **** **** **** der **** der Minister, die **** **** **** **** ****, **** **** **** **** **** ****: Artikel 1 - In Artikel 1 **** 1 des **** **** **** 21.

**** 2013 **** **** der **** in **** ****, ****, **** **** **** der **** **** ****, die **** die **** der ****, die **** **** **** **** werden ****, **** ****, werden **** den **** "in Artikel 21 § 1 ****. 1 **** 2" **** den **** "des ****" die **** "**** in Artikel 21 § 4 **** 1 ****. 4" ****.

Art. 2 - In Artikel 2 § 3 **** **** werden die **** "die **** ****, die die in Artikel 3 ****. 3 des **** **** 24. Juni 2013 **** die **** **** **** **** ****," **** die **** "die **** ****, die in Artikel 21 § 4 **** 1 ****. 2 bis 4 des **** **** 24. Juni 2013 **** die **** **** **** ****," ****.

Art. 3 - In Artikel 3 **** 2 **** **** **** das **** "****" ****.

Art. 4 - § 1 - In Artikel 4 **** § 1 **** **** **** **** **** **** ****: "**** 1 **** **** **** **** ****, die **** **** des **** **** **** der ****, **** in Artikel 2 des **** **** **** 5. **** 2004 **** **** der ****, die **** **** **** **** **** 119bis § 6 **** 2 ****. 1 des **** **** **** müssen, **** **** **** **** **** **** begonnen ****." § 2 - In Artikel 4 § 2 werden **** den **** "**** worden ****," **** **** **** "****" die **** "**** ****, die **** **** des **** **** **** der ****, **** in Artikel 2 des **** **** **** 5. **** 2004 **** **** der ****, die **** **** **** **** **** 119bis § 6 **** 2 ****. 1 des **** **** **** müssen, **** **** **** **** **** **** begonnen ****," ****.

Art. 5 - **** **** **** **** **** **** **** der **** des **** **** ****.

**** **** ****, den 13. **** 2016 **** **** **** wegen: Der Minister der **** **** des **** ****. **** **** Minister der **** ****. **** **** **** der **** **** ****. GALANT

^