Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 2017
gepubliceerd op 05 december 2017

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 betreffende de vervoersonkosten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017040390
pub.
05/12/2017
prom.
12/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 betreffende de vervoersonkosten (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 betreffende de vervoersonkosten.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2017 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2016 betreffende de vervoersonkosten (Overeenkomst geregistreerd op 27 maart 2017 onder het nummer 138563/CO/317)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten.

Onder "werknemer" wordt verstaan : zowel de mannelijke als de vrouwelijke arbeider of bediende.

Art. 2.§ 1. Alinea's 2 en 3 van artikel 2, § 1, 2) en van artikel 2, § 1, 3), alinea's 3 en 4 van artikel 3, § 1 en alinea's 2 en 3 van artikel 4, § 1, 2) worden vervangen door het volgende : « De wekelijkse treinkaart werd door de NMBS afgeschaft, de bedragen van toepassing sinds 1 februari 2016 werden geïndexeerd met 3,38 pct. (gemiddelde verhoging toegepast door de NMBS voor de tarieven 2017).

De bedragen van toepassing sinds 1 februari 2017 werden opgenomen in bijlage aan onderhavige overeenkomst. ».

Art. 3.De bijlage wordt vervangen door volgende tabel : Bedragen van toepassing sinds 1 februari 2017

KM

Index 3,38 pct./p.c. op/sur ex-wekelijkse treinkaart/ ex-carte train hebdomadaire

Tarief aan 120 pct./ Tarif à 120 p.c.

Per dag/ Par jour

KM

Index 3,38 pct./p.c. op/sur ex-wekelijkse treinkaart/ ex-carte train hebdomadaire

Tarief aan 120 pct./ Tarif à 120 p.c.

Per dag/ Par jour

1

10,48 EUR

12,58 EUR

2,52 EUR

30

31,98 EUR

38,38 EUR

7,68 EUR

2

10,48 EUR

12,58 EUR

2,52 EUR

31-33

33,02 EUR

39,62 EUR

7,92 EUR

3

10,48 EUR

12,58 EUR

2,52 EUR

34-36

35,12 EUR

42,14 EUR

8,43 EUR

4

11,42 EUR

13,70 EUR

2,74 EUR

37-39

37,22 EUR

44,66 EUR

8,93 EUR

5

12,26 EUR

14,71 EUR

2,94 EUR

40-42

38,79 EUR

46,55 EUR

9,31 EUR

6

13,11 EUR

15,73 EUR

3,15 EUR

43-45

40,89 EUR

49,07 EUR

9,81 EUR

7

13,84 EUR

16,61 EUR

3,32 EUR

46-48

42,99 EUR

51,59 EUR

10,32 EUR

8

14,68 EUR

17,62 EUR

3,52 EUR

49-51

45,08 EUR

54,10 EUR

10,82 EUR

9

15,41 EUR

18,49 EUR

3,70 EUR

52-54

46,13 EUR

55,36 EUR

11,07 EUR

10

16,25 EUR

19,50 EUR

3,90 EUR

55-57

47,70 EUR

57,24 EUR

11,45 EUR

11

16,99 EUR

20,39 EUR

4,08 EUR

58-60

48,75 EUR

58,50 EUR

11,70 EUR

12

17,82 EUR

21,38 EUR

4,28 EUR

61-65

50,84 EUR

61,01 EUR

12,20 EUR

13

18,56 EUR

22,27 EUR

4,45 EUR

66-70

53,47 EUR

64,16 EUR

12,83 EUR

14

19,39 EUR

23,27 EUR

4,65 EUR

71-75

55,57 EUR

66,68 EUR

13,34 EUR

15

20,13 EUR

24,16 EUR

4,83 EUR

76-80

57,67 EUR

69,20 EUR

13,84 EUR

16

20,97 EUR

25,16 EUR

5,03 EUR

81-85

59,75 EUR

71,70 EUR

14,34 EUR

17

21,70 EUR

26,04 EUR

5,21 EUR

86-90

61,85 EUR

74,22 EUR

14,84 EUR

18

22,54 EUR

27,05 EUR

5,41 EUR

91-95

65,00 EUR

78,00 EUR

15,60 EUR

19

23,27 EUR

27,92 EUR

5,58 EUR

96-100

67,09 EUR

80,51 EUR

16,10 EUR

20

24,11 EUR

28,93 EUR

5,79 EUR

101-105

69,19 EUR

83,03 EUR

16,61 EUR

21

24,84 EUR

29,81 EUR

5,96 EUR

106-110

71,29 EUR

85,55 EUR

17,11 EUR

22

25,69 EUR

30,83 EUR

6,17 EUR

111-115

73,39 EUR

88,07 EUR

17,81 EUR

23

26,21 EUR

31,45 EUR

6,29 EUR

116-120

75,49 EUR

90,59 EUR

18,12 EUR

24

27,26 EUR

32,71 EUR

6,54 EUR

121-125

78,63 EUR

94,36 EUR

18,87 EUR

25

27,78 EUR

33,34 EUR

6,67 EUR

126-130

80,73 EUR

96,88 EUR

19,38 EUR

26

28,83 EUR

34,60 EUR

6,92 EUR

131-135

82,82 EUR

99,38 EUR

19,88 EUR

27

29,35 EUR

35,22 EUR

7,04 EUR

136-140

84,92 EUR

101,90 EUR

20,38 EUR

28

30,40 EUR

36,48 EUR

7,30 EUR

141-145

87,01 EUR

104,41 EUR

20,88 EUR

29

30,93 EUR

37,12 EUR

7,42 EUR

146-...

90,16 EUR

108,19 EUR

21,64 EUR


Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 februari 2017 en heeft dezelfde geldigheidsduur, dezelfde modaliteiten en dezelfde opzegtermijn als de collectieve arbeidsovereenkomst die gewijzigd wordt.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 november 2017.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^