Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 februari 2021
gepubliceerd op 01 maart 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 2020 betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021040651
pub.
01/03/2021
prom.
12/02/2021
ELI
eli/besluit/2021/02/12/2021040651/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020030121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas sluiten betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 mei 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect type wet prom. 31/05/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect. - Duitse vertaling sluiten betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector, artikel 10, § 2, tweede lid;

Gelet op de wet van 9 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019013002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van diverse wetsbepalingen betreffende de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid in de bouwsector sluiten betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector, artikel 10, § 2, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020030121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas sluiten betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas;

Gelet op advies 68.425/1 van de Raad van State, gegeven op 22 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 15 van het koninklijk besluit van 4 februari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 13/02/2020 numac 2020030121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas sluiten betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas wordt vervangen als volgt: "

Art. 15.Bij de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid is alleen een aanvraag voor individuele dekking in de vorm van een polis per project ontvankelijk.

Bij de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid is alleen een aanvraag voor individuele dekking in de vorm van een jaarpolis ontvankelijk.".

Art. 2.De minister bevoegd voor Verzekeringen en de minister bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO's zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 februari 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's, D. CLARINVAL

^