Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 november 2009
gepubliceerd op 03 maart 2011

Koninklijk besluit houdende vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - 2e erratum

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2011003062
pub.
03/03/2011
prom.
10/11/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE


10 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - 2e erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 410 van 11 december 2009. De Nederlandse versie van de bijlage 2II A-B (synthesetabel van de resultatenrekening - klasse 6-7) dient ingelast te worden in de bijlage van de editie 2, onder de publicatie van deel 17, achter de bladzijde 78558 en vóór bijlage 3.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^