Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 maart 2020
gepubliceerd op 18 maart 2020

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van twaalf leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020030276
pub.
18/03/2020
prom.
06/03/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van twaalf leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XIII.2;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Overwegende het besluit van de Regent van 28 december 1948 houdende vaststelling van het aantal leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bepaling der modaliteiten van hun voordracht, artikel 4;

Overwegende dat dubbele lijsten van kandidaten aan de Minister van Economie werden voorgelegd;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan de heer Edward Roosens wordt ontslag verleend uit zijn mandaat van effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 2.Mevr. Alice Defauw, voorheen plaatsvervangend lid, wordt tot effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van de heer Edward Roosens, wiens mandaat zij zal beëindigen.

Art. 3.Aan de heer Pieter Weyn wordt ontslag verleend uit zijn mandaat van effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 4.De heer Christophe Ernaelsteen wordt tot effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van de heer Pieter Weyn, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 5.Aan Mevr. Dorien Decrick wordt ontslag verleend uit haar mandaat van effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 6.Mevr. Charlotte Laplace wordt tot effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van Mevr.

Dorien Decrick, wier mandaat zij zal beëindigen.

Art. 7.Aan de heer Guy de Clippele wordt ontslag verleend uit zijn mandaat van effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 8.De heer Marc Vandenbroucke wordt tot effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van de heer Guy de Clippele, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 9.Aan de heer Dirk De Cort wordt ontslag verleend uit zijn mandaat van effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 10.De heer Yannick Adriaenssens wordt tot effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van de heer Dirk De Cort, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 11.Aan de heer Yvan Hayez wordt ontslag verleend uit zijn mandaat van effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 12.De heer José Renard wordt tot effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van de heer Yvan Hayez, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 13.Aan de heer Erik Van Laer wordt ontslag verleend uit zijn mandaat van effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 14.De heer Michaël De Gols wordt tot effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, ter vervanging van de heer Erik Van Laer, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 15.Aan Mevr. Linde De Corte wordt ontslag verleend uit haar mandaat van effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 16.De heer Peter Wouters wordt tot effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van Mevr. Linde De Corte, wier mandaat hij zal beëindigen.

Art. 17.Aan Mevr. Alice Defauw wordt ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 18.De heer Edward Roosens, voorheen effectief lid, wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van Mevr. Alice Defauw, wier mandaat hij zal beëindigen.

Art. 19.Aan de heer Antoine Bertrand wordt ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 20.Mevr. Sophie Heuskin wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van de heer Antoine Bertrand, wiens mandaat zij zal beëindigen.

Art. 21.Aan Mevr. Ana Granados Chapatte wordt ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 22.Mevr. Valentine Huys wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, ter vervanging van Mevr.

Ana Granados Chapatte, wier mandaat zij zal beëindigen.

Art. 23.Aan de heer Thomas Van Zwol wordt ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 24.De heer Thomas Greuse wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, ter vervanging van de heer Thomas Van Zwol, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 25.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 26.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, N. MUYLLE

^