Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 december 2017
gepubliceerd op 15 december 2017

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad van bestuur van het War Heritage Institute

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2017031803
pub.
15/12/2017
prom.
03/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad van bestuur van het War Heritage Institute


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 april 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2017 pub. 16/05/2017 numac 2017011955 bron ministerie van landsverdediging Wet tot oprichting van het "War Heritage Institute" en houdende integratie van de opdrachten, de middelen en het personeel van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie sluiten tot oprichting van het "War Heritage Institute" en houdende integratie van de opdrachten, de middelen en het personeel van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie, artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017040879 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het War Heritage Institute sluiten houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het War Heritage Institute;

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van het War Heritage Institute op voordracht van de Minister van Defensie, voor een termijn van zes jaar die hernieuwbaar is: de heer Koen PALINCKX, Nederlandstalig.

Art. 2.Wordt benoemd tot vice-voorzitter van de raad van bestuur van het War Heritage Institute op voordracht van de Minister van Defensie, voor een termijn van zes jaar die hernieuwbaar is: de heer Edmond EYCKEN, Franstalig.

Art. 3.De minister bevoegd voor Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Defensie, S. VANDEPUT

^