Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 maart 2013
gepubliceerd op 18 juni 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 betreffende het vervoer van de arbeiders

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012048
pub.
18/06/2013
prom.
01/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 betreffende het vervoer van de arbeiders (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 betreffende het vervoer van de arbeiders.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012 Vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 betreffende het vervoer van de arbeiders (Overeenkomst geregistreerd op 31 januari 2012 onder het nummer 108106/CO/116)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid.

Met "arbeiders" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.

Art. 2.De tabel in bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de tabel in bijlage van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de arbeiders.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het vervoer van de arbeiders op.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 februari 2012 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid. De opzeggingstermijn van drie maanden vangt aan op de dag van de betekening. De stempel geldt als bewijs.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 betreffende het vervoer van de arbeiders

2012

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Distance - Afstand

semaine - week

1 mois - 1 maand

3 mois - 3 maanden

12 mois - 12 maanden

km

Intervention hebdomadaire de l'employeur - Wekelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention mensuelle de l'employeur - Maandelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention trimestrielle de l'employeur - Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention annuelle de l'employeur - Jaarlijkse bijdrage van de werkgever

1

4,50

14,85

42,00

149,50

2

5,00

16,50

46,50

165,75

3

5,45

18,20

50,95

181,45

4

5,95

19,90

55,45

197,70

5

6,40

21,30

59,90

213,35

6

6,85

22,70

63,85

227,35

7

7,20

24,10

67,20

240,80

8

7,60

25,50

71,10

254,80

9

8,05

26,90

75,05

268,25

10

8,45

28,00

78,95

281,70

11

8,90

29,90

83,45

297,80

12

9,35

31,00

87,40

311,35

13

9,85

32,95

91,45

327,75

14

10,20

34,10

95,40

341,35

15

10,70

35,80

99,40

355,00

16

11,10

37,05

103,75

370,50

17

11,50

38,20

107,75

384,20

18

11,95

39,90

111,70

398,45

19

12,40

41,20

115,55

413,55

20

12,80

42,90

119,55

427,30

21

13,25

44,05

123,55

441,60

22

13,70

45,90

128,00

456,90

23

14,15

47,25

132,50

472,30

24

14,70

48,40

136,50

486,70

25

15,00

50,10

139,95

500,55

26

15,60

51,45

144,50

516,75

27

15,90

53,20

148,55

530,60

28

16,45

54,35

152,60

544,50

29

16,75

56,05

156,65

558,95

30

17,05

57,20

160,70

572,80

31-33

18,05

59,95

168,20

600,05

34-36

19,20

64,30

179,95

643,70

37-39

20,55

68,55

191,90

686,00

40-42

21,95

72,70

203,75

727,80

43-45

23,10

77,20

216,45

772,75

46-48

24,50

81,40

227,65

813,95

49-51

25,60

85,75

240,00

857,65

52-54

26,65

88,65

248,60

888,45

55-57

27,60

91,75

256,05

914,50

58-60

28,40

94,85

265,20

947,25

61-65

29,35

97,95

275,20

982,80

66-70

31,05

103,45

289,05

1032,05

71-75

32,70

108,20

302,55

1080,00

76-80

34,00

112,75

315,65

1126,45

81-85

35,45

117,75

329,80

1176,75

86-90

36,75

122,35

342,35

1223,60

91-95

38,20

127,40

356,70

1274,65

96-100

39,50

131,85

369,45

1319,85

101-105

40,90

136,75

383,40

1369,40

106-110

42,30

141,65

397,40

1419,15

111-115

44,30

147,00

410,90

1466,95

116-120

45,80

152,20

425,70

1519,60

121-125

47,10

156,75

438,60

1566,05

126-130

48,45

161,50

452,20

1614,35

131-135

49,90

166,55

465,90

1665,35

136-140

51,20

171,05

478,85

1711,35

141-145

52,50

175,60

491,85

1757,40

146-150

54,50

182,35

510,75

1824,35

151-155

55,80

184,95

518,55

1852,25

156-160

57,10

189,50

531,55

1898,35

161-165

58,40

194,70

544,50

1944,40

166-170

59,70

199,25

557,50

1990,50

171-175

61,00

203,80

570,45

2036,55

176-180

62,30

208,35

583,45

2082,65

181-185

63,60

212,85

595,80

2128,70

186-190

65,55

217,40

608,75

2174,80

191-195

66,85

221,95

621,75

2220,90

196-200

68,15

226,50

634,70

2266,95


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 maart 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^