Etaamb.openjustice.be
Indexcijfer Van De Prijzen
gepubliceerd op 31 juli 2002

Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2002 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2002, 110,94 punten bedraagt, tegenover 110,58 punten in juni 2002, hetge Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 d(...)

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002040307
pub.
31/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2002 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2002, 110,94 punten bedraagt, tegenover 110,58 punten in juni 2002, hetgeen een stijging van 0,36 punt of 0,33 % betekent.

Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 december 1993), bedraagt 110,44 punten voor de maand juli 2002.

Het rekenkundig gemiddelde van de indexcijfers van de laatste vier maanden, namelijk april, mei, juni en juli 2002, bedraagt 110,25 punten.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^