Etaamb.openjustice.be
Goedkeuringen
gepubliceerd op 10 augustus 2006

Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 18 juli 2006 De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten(...)

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2006095180
pub.
10/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 18 juli 2006, wordt de overeenkomst goedgekeurd waardoor de onderneming « Dexia Insurance Belgium » (administratief codenummer 0037), naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Livingstonelaan 6, te 1000 Brussel, met uitwerking op 31 juli 2006, haar portefeuille niet-leven « Flexia », met uitzondering van : 1) de polissen met betrekking tot de personeelsleden van Dexia Insurance Belgium evenals hun familieleden; 2) de polissen met betrekking tot de autovloot van Dexia Insurance Belgium en 3) de verzekeringspolis nr. 2017356/31, overdraagt aan de onderneming « Winterthur-Europe Verzekeringen » (administratief codenummer 0067), naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Kunstlaan 56, te 1000 Brussel.

De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekeringsnemers, de verzekerden en alle betrokken derden (artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen). (36880)

^