Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 01 juli 2021

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Terugkeerbegeleiders (niveau A1) voor FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: ANG21183. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 18 juni 2021. De uiterst(...) Solliciteren kan tot 12/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2021042495
pub.
01/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Terugkeerbegeleiders (m/v/x) (niveau A1) voor FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: ANG21183. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 18 juni 2021.

De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 12 juli 2021.

Solliciteren kan tot 12/07/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure, ...) is beschikbaar bij FOB BOSA via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van maximaal 70 laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

^