Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 30 april 2018

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve medewerkers (niveau C), voor de overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer : ANB18006. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in he(...) De toelaatbaarheidvereisten werden gewijzigd, de uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd ve(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2018202289
pub.
30/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve medewerkers (m/v/x) (niveau C), voor de overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer : ANB18006. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 16/04/2018.

De toelaatbaarheidvereisten werden gewijzigd, de uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 14/05/2018 en de benaming van de werkgever werd gewijzigd.

Solliciteren kan tot 14/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij Selor via www.selor.be Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 250 geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig blijft.

^