Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 02 april 2015

Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2015, pagina 17171 inzake de bevordering tot de graad van eerste opdrachthouder van de heer Filip VANHOREBEEK dient de geboortedatum `11 juli 1967'

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie federaal planbureau
numac
2015011138
pub.
02/04/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE FEDERAAL PLANBUREAU


Personeel. - Bevordering. - Erratum Bij de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2015, pagina 17171 inzake de bevordering tot de graad van eerste opdrachthouder van de heer Filip VANHOREBEEK dient de geboortedatum `11 juli 1967' vervangen te worden door de geboortedatum `11 juli 1966'.

^