Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 01 oktober 2015

Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 245 van 23 september 2015, bladzijde 59.765, moet de volgende correctie worden aangebracht: In h(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000538
pub.
01/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen (basiskader). - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 245 van 23 september 2015, bladzijde 59.765, moet de volgende correctie worden aangebracht: In het eerste punt, eerste streepje, wordt de datum van "16/01/2015" vervangen door "16/01/2016".

^