Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior systems architecten (niveau A2), voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (ANG13129). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 20 september 2013. De (...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2013205534
pub.
09/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior systems architecten (m/v) (niveau A2), voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (ANG13129). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 20 september 2013. De uiterste inschrijvingsdatum van de functie werd verlengd tot 11 oktober 2013 Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : OFWEL -diploma van licentiaat/master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies; - getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

EN Een relevante professionele ervaring van minstens drie jaar als System Engineer/Architect in Microsoft Windows Server en/of VMWare environments : o Ervaring met redundantie, uptime, performance issues; o en ervaring met TCO, staffing, "time to market" issues.

OFWEL - diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv : graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie; - diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van ten minste twee jaar; - studgetuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School; - diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3e, 2e of 1e graad met volledig leerplan; - diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

EN een relevante professionele ervaring van minstens vijf jaar als System Engineer/Architect in Microsoft Windows Server en/of VMWare environments : o Ervaring met redundantie, uptime, performance issues; o en ervaring met TCO, staffing, "time to market"-issues. 2. Als u al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de rekruterende instelling, laadt u uw bewijs van benoeming op niveau A2 (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van de werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vult u uw volledige professionele ervaring in, inclusief uw huidige job.Als dit bewijs van benoeming al werd opgeladen in uw online-CV, moet u dit niet opnieuw doen.

Solliciteren kan tot 11 oktober 2013 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR via de infolijn 0800-505 54 of op www.selor.be

^