Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 17 juni 2011

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijk assistenten expertise (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG11806). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10 juni 2011. De toelaatbaarheidsver(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2011203057
pub.
17/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige maatschappelijk assistenten expertise (m/v) (niveau B) voor de FOD Justitie (ANG11806). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10 juni 2011. De toelaatbaarheidsvereisten werden gewijzigd.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten : Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum : ? maatschappelijk assistent.

Ook laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2010-2011 zijn toegelaten tot de selectie.

Solliciteren kan tot 27 juni 2011 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op www.selor.be

^