Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 31 oktober 2011

Aanpassing buiten index op 1 september 2011 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2011, akte nr. 2011/205284, bl. 64891, Franse tekst, onder rubriek : « C. Maladies professionnelle « C. Maladies professionnelles En vertu de l'arrêté royal du 21 juin 2011 modifiant l'arrêté r(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022357
pub.
31/10/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Aanpassing buiten index op 1 september 2011 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2011, akte nr. 2011/205284, bl. 64891, Franse tekst, onder rubriek : « C. Maladies professionnelles », moet de eerste alinea gelezen worden als : « C. Maladies professionnelles En vertu de l'arrêté royal du 21 juin 2011 modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 ( Moniteur belge du 18 juillet 2011). »

^