Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 16 november 2010

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs elektriciteit (niveau C) voor de Regie der Gebouwen (ANG10029). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10 november 2010. De toelaatbaarheidvereis(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2010205841
pub.
16/11/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs elektriciteit (m/v) (niveau C) voor de Regie der Gebouwen (ANG10029). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10 november 2010. De toelaatbaarheidvereisten werden gewijzigd.

Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten : Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : één van volgende diploma's of getuigschriften behorende tot de groep elektriciteit, elektromechanica of elektronica : ? getuigschrift van hoger secundair onderwijs of getuigschrift uitgereikt na het slagen van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van het zesde leerjaar; ? einddiploma van hogere secundaire leergangen; ? getuigschrift van beroepsopleiding afgeleverd door de VDAB, de FOREm, de IBFFP, de ADG, door het leger, het IFPME, door een vormingscentrum van de middenstand of door een vormingscentrum gesubsidieerd door het Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap of getuigschrift van verworven bekwaamheden, uitgereikt in het kader van de wetgeving inzake het industrieel leerlingwezen of diploma van lagere secundaire leergangen, voor zover de houders van die getuigschriften eveneens een studiegetuigschrift bezitten dat toegang verleent tot betrekkingen van niveau C. Ook laatstejaarsstudenten van het academiejaar 2010-2011 zijn toegelaten tot de selectie.

Solliciteren kan tot 29 november 2010 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op www.selor.be

^