Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Benoeming van de voorzitter en leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. - Oproep tot kandidaatstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2006, in de Nederlandse en Franse « Voor de vier functies komen in aanmerking : - houders van een universitair diploma of gelijkge(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011369
pub.
07/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Benoeming van de voorzitter en leden van het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. - Oproep tot kandidaatstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2006, in de Nederlandse en Franse tekst op bladzijde 37389, dient men te lezen : « Voor de vier functies komen in aanmerking : - houders van een universitair diploma of gelijkgesteld van burgerlijk ingenieur, licentiaat in de Economie, Toegepaste Economie of Handels- en Financiële wetenschappen, licentiaat in de fysica of licentiaat in de Rechten; - .... »

^