Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 11 juli 2002

Personeel. - Pensionering. - Erratum Belgisch Staatsblad nr. 194, van 12 juni 2002, tweede uitgave, blz. 27108 : - in de Franse tekst, derde lijn, en in de Nederlandse tekst, tweede lijn, lezen « 1 februari 2003 » in plaats van « 1 februari

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2002016147
pub.
11/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Personeel. - Pensionering. - Erratum Belgisch Staatsblad nr. 194, van 12 juni 2002, tweede uitgave, blz. 27108 : - in de Franse tekst, derde lijn, en in de Nederlandse tekst, tweede lijn, lezen « 1 februari 2003 » in plaats van « 1 februari 2002 ».

^