Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 23 maart 2002

Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2002, bladzijde 11215, regels 11 tot 14, lezen : - is Mevr. Neels, S., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Ieper en Poperinge, tijdelijk opdracht ge

bron
ministerie van justitie
numac
2002009292
pub.
23/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2002, bladzijde 11215, regels 11 tot 14, lezen : - is Mevr. Neels, S., beambte bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Ieper en Poperinge, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van het eerste kanton Ieper.

^