Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 22 september 2000

**** van **** geografen (****/****) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Erratum **** examen is reeds **** in het Belgisch **** van 16 september 2000, pagina 31565. De rubriek betreffende de ****(...) **** **** reeds ingeschreven bent voor dit examen, hoeft **** uw inschrijving niet te vernieuwen. Samen(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2000008328
pub.
22/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

**** - **** VAN DE FEDERALE OVERHEID


**** van **** geografen (rang 10) (****/****) voor het Nationaal Geografisch Instituut. - Erratum **** examen is reeds **** in het Belgisch **** van 16 september 2000, pagina 31565. De rubriek betreffende de **** is gewijzigd. **** uiterste **** van 26 september 2000 wordt niet gewijzigd.

**** **** reeds ingeschreven bent voor dit examen, hoeft **** uw inschrijving niet te vernieuwen.

**** van een ****.

**** : Vereiste diploma : ofwel van een diploma van burgerlijk ingenieur of van **** ingenieur of van ingenieur voor de scheikunde en de **** of van ****-ingenieur of van doctor of licentiaat in de wiskunde, natuurkundige, geologische of aardrijkskundige wetenschappen; ofwel van een getuigschrift uitgereikt aan diegene die de studies van de «*****» of van de «*****» van de **** Militaire **** met vrucht beëindigd hebben; ofwel van minstens een diploma van licentiaat of van een diploma van aanvullende of gespecialiseerde studies afgeleverd na een basisdiploma van minstens de 2**** cyclus (****) in de richting ruimtelijke ordening, cartografie, **** of toegepaste aardrijkskunde.

De functiebeschrijving en -vereisten en de selectieprocedure zijn **** opgenomen in het **** dat je kunt bekomen bij de diensten van ****. Jaarlijks bruto-beginsalaris : 1 008 090 BEF, reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Inschrijving : ten laatste op 26 september 2000.

De inschrijving voor dit examen is gratis en kan per brief, telefoon, fax, ****-mail of via de ****. ****, dienst «*****», ****, **** 20, 1000 ****, tel. : 070/66 66 20 (inschrijvingen), tel. : 02/214 44 62 (inlichtingen), fax. : 02/214 44 59, ****-mail : ****.****@****.****, ****-**** : ****://****.****.**** **** vermeldt naam, voornaam, geboortedatum, volledig adres, ****, het **** ****00046 en de benaming van het examen en tevens de correcte benaming van uw diploma.

Uw inschrijving zal per brief bevestigd worden.

^