Etaamb.openjustice.be
Erratum van 29 september 2022
gepubliceerd op 20 maart 2023

Decreet houdende diverse bepalingen betreffende sport, hulpverlening aan de jeugd en jeugd. - Erratum

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2023040017
pub.
20/03/2023
prom.
29/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


29 september 2022. - Decreet houdende diverse bepalingen betreffende sport, hulpverlening aan de jeugd en jeugd. - Erratum


In het Decreet van 29 september 2022 houdende diverse bepalingen betreffende sport, hulpverlening aan de jeugd en jeugd, in de Franstalige versie, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 december 2022, op bladzijde 90023, in fine, moet worden gelezen " Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. » in plaats van " Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. ».

^