Etaamb.openjustice.be
Erratum van 29 september 2009
gepubliceerd op 13 oktober 2009

Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Koninklijk Instituut voor het Kunst-patrimonium. - Erratum

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2009021103
pub.
13/10/2009
prom.
29/09/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


29 SEPTEMBER 2009. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van het Koninklijk Instituut voor het Kunst-patrimonium. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 341 van 9 oktober 2009, 2e editie moet, op bladzijde 67222, in plaats van de woorden « Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Intergratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie » de woorden « Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid » gelezen worden.

^