Etaamb.openjustice.be
Erratum van 28 september 2018
gepubliceerd op 22 november 2018

Besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B. - Erratum

bron
vlaamse overheid
numac
2018014892
pub.
22/11/2018
prom.
28/09/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 14 november 2018 werd op blz. 87107 bovenstaand besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd. Er is een verkeerde versie gepubliceerd van artikel 19 van dit besluit op blz. 87110.

De huidige gepubliceerde versie: "

Art. 19.Het terugkommoment kan slechts georganiseerd worden voor groepen van minstens zes en maximaal vijftien deelnemers.

Tijdens het onderdeel, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, is er minstens één lesgever per vijf deelnemers." moet worden vervangen door: "

Art. 19.Het terugkommoment kan slechts georganiseerd worden voor groepen van minstens zes en maximaal achttien deelnemers.

Tijdens het onderdeel, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, is er minstens één lesgever per zes deelnemers."

^