Etaamb.openjustice.be
Erratum van 28 april 2017
gepubliceerd op 18 april 2018

Koninklijk Besluit tot vaststelling van Boek II - Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex over het welzijn op het werk. - Erratum

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018201905
pub.
18/04/2018
prom.
28/04/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


28 APRIL 2017. - Koninklijk Besluit tot vaststelling van Boek II - Organisatorische structuren en sociaal overleg van de codex over het welzijn op het werk. - Erratum


In het Belgisch staatsblad van 2 juni 2017, bladzijden 61168-61170, dient de volgende wijziging te worden aangebracht in de Nederlandse tekst : In bijlage II.3-1, wordt de tabel "Indeling van de werkgevers in vijf tariefgroepen volgens hun hoofdactiviteit (art. II.3-15, § 1)" vervangen door de onderstaande tabel :

Tariefgroep

Hoofdactiviteit van de werkgever

NACE code (indicatief)

1

Uitgeverijen

58

1

Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten

62

1

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

63

1

Financiële activiteiten en verzekeringen

64, 65, 66

1

Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening

69

1

Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer

70

1

Reclamewezen en marktonderzoek

73

1

Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten

79

1

Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen

811

1

Algemene reiniging van gebouwen

8121

1

Verplichte sociale verzekeringen, ziekenfondsen en overige instellingen van sociale zekerheid

843

1

Onderwijs, m.u.v. hoger onderwijs en beroepsopleiding

85

2

Vervaardiging van kleding

14

2

Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen

59

2

Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's

60

2

Exploitatie van en handel in onroerend goed

68

2

Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs

711

2

Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten

74

2

Terbeschikkingstelling van personeel

78

2

Landschapsverzorging

813

2

Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten

82

2

Hoger onderwijs

854

2

Beroepsopleiding

85592

2

Kunst, amusement en recreatie

90, 91, 92, 93

2

Verenigingen

94

2

Reparatie van computers en consumentenartikelen

95

2

Huishoudens als werkgever (van huishoudelijk personeel)

97, 98

2

Extraterritoriale organisaties en lichamen

99

3

Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten

01

3

Prepress- en premediadiensten

1813

3

Binderijen en aanverwante diensten

1814

3

Reproductie van opgenomen media

1820

3

Handel in auto's en motorfietsen, en in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

451, 453, 454

3

Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen

46

3

Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen

47

3

Vervoer over water

50

3

Luchtvaart

51

3

Opslag en vervoerondersteunende activiteiten, m.u.v. vrachtbehandeling

52

3

Postdiensten en koeriers

53

3

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

55,56

3

Telecommunicatie

61

3

Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied

72

3

Verhuur en lease

77

3

Beveiligings- en opsporingsdiensten

80

3

Openbaar bestuur, m.u.v. gemeenten, OCMW en onderwijs

841

3

Algemene overheidsdiensten, m.u.v. politie, brandweer en overige openbare orde en civiele veiligheid

842

3

Beschutte en sociale werkplaatsen

88995

3

Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren

96012

3

Haar- en schoonheidsverzorging

9602

3

Begrafeniswezen

9603

3

Sauna's, solaria, baden enz.

9604

3

Overige persoonlijke diensten

9609

4

Vervaardiging van voedingsmiddelen

10

4

Vervaardiging van dranken

11

4

Vervaardiging van tabaksproducten

12

4

Vervaardiging van textiel

13

4

Vervaardiging van leer en van producten van leer

15

4

Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk

16

4

Vervaardiging van papier en papierwaren

17

4

Drukkerijen

1811, 1812

4

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

21

4

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

24

4

Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten

25

4

Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten

26

4

Vervaardiging van elektrische apparatuur

27

4

Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.

28

4

Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers

29

4

Vervaardiging van andere transportmiddelen

30

4

Vervaardiging van meubelen

31

4

Overige industrie

32

4

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

35

4

Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen

452

4

Personenvervoer te land

493

4

Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven

494

4

Vervoer via pijpleidingen

495

4

Technische testen en toetsen

712

4

Veterinaire diensten

75

4

Industriële reiniging en overige reiniging van gebouwen

8122

4

Andere reinigingsactiviteiten

8129

4

Gemeentelijke overheid m.u.v. OCMW en onderwijs

84114

4

Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting m.u.v. beschutte en sociale werkplaatsen

88

4

Activiteiten van industriële wasserijen

96011

5

Bosbouw en exploitatie van bossen

02

5

Visserij en aquacultuur

03

5

Winning van delfstoffen

05, 06, 07, 08, 09

5

Vervaardiging van cokes en van geraffineerdeaardolieproducten

19

5

Vervaardiging van chemische producten

20

5

Vervaardiging van producten van rubber of kunststof

22

5

Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten

23

5

Reparatie en installatie van machines en apparaten

33

5

Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering

36, 37, 38, 39

5

Bouwnijverheid

41, 42, 43

5

Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden

491

5

Goederenvervoer per spoor

492

5

Vrachtbehandeling

5224

5

OCMW

84115

5

Politie, brandweer en overige openbare orde en civiele veiligheid

8424, 8425

5

Menselijke gezondheidszorg

86

5

Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting

87

^