Etaamb.openjustice.be
Erratum van 24 maart 2005
gepubliceerd op 13 oktober 2005

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. - Erratum

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2005031346
pub.
13/10/2005
prom.
24/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


24 MAART 2005. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 13 april 2005, pagina 16252, artikel 7, paragraaf 3 dient de publicatie, als nietig beschouwd te worden en vervangen door : « 3° artikel 4 van het besluit van 23 mei 1991 houdende organisatie door de psychologische dienst van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling van selectieactiviteiten tegen betaling voor de ondernemingen; »

^