Etaamb.openjustice.be
Erratum van 23 november 2015
gepubliceerd op 16 mei 2017

Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International tot wijziging van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003, gedaan te Brussel op 3 december 2012. Erratum

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017012089
pub.
16/05/2017
prom.
23/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


23 NOVEMBER 2015. - Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Bioversity International tot wijziging van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003, gedaan te Brussel op 3 december 2012. Erratum (1)


In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2017, bladzijde 55163, Franse versie, moet men lezen : Documents : 54-1142 in plaats van : Documents : 54-1021 (1) Belgisch Staatsblad van 08/05/2017 (blz.55163-55165).

^