Etaamb.openjustice.be
Erratum van 23 juni 2011
gepubliceerd op 14 juli 2011

Koninklijk besluit houdende verlenging van de toepassing van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen. - Erratum

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011253
pub.
14/07/2011
prom.
23/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


23 JUNI 2011. - Koninklijk besluit houdende verlenging van de toepassing van de wet van 22 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen type wet prom. 22/07/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen. - Duitse vertaling sluiten houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen. - Erratum


Op het vlak van de handtekeningen op bladzijde 37981 van het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011, bij het besluit van 23 juni 2011 houdende verlenging van de toepassing van de wet van 22 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen type wet prom. 22/07/2009 pub. 23/10/2009 numac 2009000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen. - Duitse vertaling sluiten betreffende de verplichte bijmenging in de fossiele brandstoffen die voor verbruik uitgeslagen worden, werd de handtekening van de Minister van Justitie verkeerdelijk opgenomen. In de regels 38 en 39 past het de handtekening van de Minister van Justitie, S. DE CLERCK te schrappen.

^