Etaamb.openjustice.be
Erratum van 20 november 1998
gepubliceerd op 24 februari 1999

Wijziging aan de Grondwet. - Erratum

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999021068
pub.
24/02/1999
prom.
20/11/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


20 NOVEMBER 1998. - Wijziging aan de Grondwet. - Erratum


Belgisch Staatsblad nr. 225 van 24 november 1998 : - bladzijde 37680 : in de Duitse tekst van § 3, tweede lid, de laatste zin als volgt lezen : « Das Gesetz bestimmt, in welchen Fällen und wie die Ernennungs- und Bestimmungskommissionen einerseits und die Begutachtungs- und Untersuchungskommissionen andererseits ihre Befugnisse gemeinsam ausüben. »

^