Etaamb.openjustice.be
Erratum van 18 juli 2013
gepubliceerd op 02 april 2015

Decreet betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031210
pub.
02/04/2015
prom.
18/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JULI 2013. - Decreet betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 18 september 2013, akte nr. 2013/31655 : (In bovenbedoeld decreet, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2013) op blz. 66481, dient, de tekst van artikel 22, vervangen te worden als volgt :

Art. 22.Dit decreet wordt van kracht op de datum die door het College wordt vastgesteld.

^