Etaamb.openjustice.be
Erratum van 17 december 2001
gepubliceerd op 09 januari 2002

Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2002. - Erratum

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2002007002
pub.
09/01/2002
prom.
17/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


17 DECEMBER 2001. - Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2002. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 3 van 4 januari 2002 : Op blz. 134, in de titel van de Franse tekst, dient men te lezen : « 17 DECEMBRE 2001. - Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2002 (1) » in plaats van « 17 DECEMBRE 2001. - Loi fixant le contingent de l'armée pour l'année 2001 (1) ».

^