Etaamb.openjustice.be
Erratum van 15 december 2011
gepubliceerd op 13 september 2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken. - Erratum

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031674
pub.
13/09/2012
prom.
15/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


15 DECEMBER 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2012 dient men op bladzijde 7192 de volgende verbeteringen aan te brengen : 1° in de Franstalige versie van de tekst onder artikel 3, § 1 : - wordt er een komma gevoegd tussen de woorden « permis d'environnement » en « qui »; - wordt het woord « et » gevoegd tussen de woorden « logement » en « supérieure »; 2° in de Nederlandstalige versie van de tekst onder artikel 3, § 1 : - valt de komma achter het woord « nut » weg; - wordt er een komma gevoegd tussen de woorden « milieuvergunningen » en « die »; - wordt een komma geplaatst achter het woord « oppervlakte »; - wordt het woord « en » gevoegd tussen de woorden « oppervlakte » en « groter »; 3° in de Nederlandstalige versie van de tekst wordt het woord « aanvrager » vervangen door het woord « houder ». Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister van Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mevr. E. HUYTEBROECK

^