Etaamb.openjustice.be
Erratum van 15 april 2004
gepubliceerd op 11 juni 2004

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen. - Erratum

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031256
pub.
11/06/2004
prom.
15/04/2004
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


15 APRIL 2004. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van bijkomende verplichtingen inzake brandvoorkoming in de te huur gestelde woningen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 158 van 5 mei 2004 ontbreekt de bijlage I van het voornoemde besluit in de Nederlandse tekst van het besluit.

Ze wordt als bijlage bij dit erratum gevoegd.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^