Etaamb.openjustice.be
Erratum van 12 november 2019
gepubliceerd op 21 november 2019

Ministerieel besluit houdende overdracht van de bevoegdheid tot het sluiten van de gebruiksovereenkomst bedoeld in artikel 66, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. - Erratum

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019042484
pub.
21/11/2019
prom.
12/11/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2019. - Ministerieel besluit houdende overdracht van de bevoegdheid tot het sluiten van de gebruiksovereenkomst bedoeld in artikel 66, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 14 november 2019, pagina 105968, publicatienummer 2019/15231, moet het artikel 4, de datum en plaats van de ondertekening als volgt gelezen worden : "

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 12 november 2019."

^