Etaamb.openjustice.be
Erratum van 12 mei 2005
gepubliceerd op 09 mei 2011

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan beambten van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. - Erratum

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011202102
pub.
09/05/2011
prom.
12/05/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


12 MEI 2005. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan beambten van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap. - Erratum


In de Nederlandse vertaling van bovenvermeld besluit, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2005, blz. 32128, dient het woord "beambten" te worden vervangen door het woord "ambtenaren".

^