Etaamb.openjustice.be
Erratum van 12 december 2001
gepubliceerd op 01 februari 2002

Ministerieel besluit houdende vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit. - Errata

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011028
pub.
01/02/2002
prom.
12/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


12 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit. - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 15 december 2001 dient men te lezen : 1° bladzijde 43297, in het Nederlandse versie, in de aanhef, tweede aanhaling na het woord « elektriciteitsmarkt » : « inzonderheid op artikel 20, § 1 »;2° bladzijde 43298, in de Nederlandse versie, in de inleiding van de aanhef : « Besluiten » in plaats van « Besluit »;3° bladzijde 43301, in de Nederlandse versie, in artikel 6 : « 31 december 2001 » in plaats van « 31 december »; 4° bladzijde 43309, in de Franse versie, in bijlage 2, rubriek VI, punt 4.2 : « 200 h/mois » in plaats van « 200/mois » en « 400 h/mois » in plaats van « 400 u/mois ».

^