Etaamb.openjustice.be
Erratum van 08 juni 2008
gepubliceerd op 30 juli 2008

Wet houdende diverse bepalingen . - Errata

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2008202679
pub.
30/07/2008
prom.
08/06/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


8 JUNI 2008. - Wet houdende diverse bepalingen (I). - Errata


In het Belgisch Staatsblad nr. 180 van 16 juni 2008, tweede editie, moeten de volgende correcties worden aangebracht : - bladzijde 30554, in de franse tekst van artikel 26, § 1bis, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals ingevoegd bij artikel 88 van de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I), in het 1° lezen "suivant" in plaats van "suivants"; - bladzijde 30555, in de nederlandse tekst van artikel 15/14ter van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zoals ingevoegd bij artikel 91 van de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I), in § 3, derde lid, lezen "en/of voorwaarden" in plaats van "en/of voorwaarden betreft"; - bladzijde 30556, in de franse tekst van artikel 15/16, § 1bis, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zoals ingevoegd bij artikel 92 van de wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I), in het 1° lezen "suivant" in plaats van "suivants".

^