Etaamb.openjustice.be
Erratum van 07 april 2011
gepubliceerd op 18 oktober 2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen. - Erratum

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031743
pub.
18/10/2012
prom.
07/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


7 APRIL 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bedrijfsvervoerplannen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2011, pagina 26975, is het nodig om : 3° « Un octroi ou un refus motivé de la demande, au cas où l'entreprise a demandé une dérogation aux obligations visées à l'article 5, § 6.»; te vervangen door : 3° « Un octroi ou un refus motivé de la demande, au cas où l'entreprise a demandé une dérogation aux obligations visées à l'article 5, § 5.»; en : 3° « Een gemotiveerde toekenning of afwijzing van de aanvraag, indien het bedrijf een aanvraag heeft gedaan om een afwijking op de in artikel 5, § 6, vermelde verplichtingen te verkrijgen.» ter vervangen door : 3° « Een gemotiveerde toekenning of afwijzing van de aanvraag, indien het bedrijf een aanvraag heeft gedaan om een afwijking op de in artikel 5, § 5, vermelde verplichtingen te verkrijgen.» Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister van Leefmilieu, Energie en Waterbleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, E. HUYTEBROECK

^