Etaamb.openjustice.be
Erratum van 05 oktober 2018
gepubliceerd op 25 oktober 2018

Koninklijk besluit tot vaststelling van het forfaitair tarief voor de prestaties bij het psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure. - Erratum

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018014509
pub.
25/10/2018
prom.
05/10/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


5 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het forfaitair tarief voor de prestaties bij het psychiatrisch deskundigenonderzoek in het kader van een interneringsprocedure. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 241 van 12 oktober 2018, blz. 77129 tot 77130 : In artikel 1, 2°, is het nummer van het geldende RIZIV-tarief te lezen als 109631, in plaats van 102690.

^