Etaamb.openjustice.be
Erratum van 04 februari 1998
gepubliceerd op 10 maart 1998

Koninklijk besluit betreffende het uniform van de militairen. - Erratum

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1998007055
pub.
10/03/1998
prom.
04/02/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 FEBRUARI 1998. Koninklijk besluit betreffende het uniform van de militairen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 38 van 25 februari 1998, bl. 5162, moet artikel 5 gelezen worden als volgt : «

Artikel 5.Bij overgangsmaatregel mogen de militairen van de landmacht, naargelang het geval, de kaki of de olijfgroene uitgaanstenue bedoeld in artikel 2, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 24 april 1951 betreffende het uniform van de strijdkrachten blijven dragen, tot op de datum vastgesteld door de Minister van Landsverdediging, behalve in de bijzondere omstandigheden die hij vaststelt. »

^