Etaamb.openjustice.be
Erratum van 03 februari 1998
gepubliceerd op 21 april 1998

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 23 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Erratum

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022158
pub.
21/04/1998
prom.
03/02/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


3 FEBRUARI 1998. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 23 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998, blz. 4687, lezen : Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 15 januari 1998, in toepassing van het artikel 84, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

^