Etaamb.openjustice.be
Erratum van 02 september 2022
gepubliceerd op 31 januari 2023

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden fotografie, grafische communicatie en media, printmedia, mechanica-elektriciteit en Slavische talen. - Erratum

bron
vlaamse overheid
numac
2022043201
pub.
31/01/2023
prom.
02/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID


2 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden fotografie, grafische communicatie en media, printmedia, mechanica-elektriciteit en Slavische talen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 12 december 2022, vanaf blz. 91407 werd bovenstaand besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd. De bijlage 13 ontbreekt bij deze publicatie. Hierna volgt de bijlage 13:

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^