Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 23 maart 2023

Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 14 maart 2023 is het laboratorium SGS Belgium NV, afdeling 'Industries & Environment', departement 'Geluid en Trillingen' Groep: 8 Methode : WI_11_Arbeidsveiligheid Gebaseerd op : KB van 16/01/2006 (gepubliceerd i(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023201606
pub.
23/03/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 14 maart 2023 is het laboratorium SGS Belgium NV, afdeling 'Industries & Environment', departement 'Geluid en Trillingen' (KBO nr. 0404.882.750), Noorderlaan 87 te 2030 Antwerpen, erkend geworden voor de volgende scope tot 31 december 2026.

Groep: 8 Methode : WI_11_Arbeidsveiligheid Gebaseerd op : KB van 16/01/2006 (gepubliceerd in het BS d.d. 15/02/2006). Op 02/06/2017 verscheen in het BS de Codex over het Welzijn op het Werk. Deze trad in werking op 12/06/2017. De Europese richtlijn werd in de Codex omgezet naar Boek V 'Omgevingsfactoren en fysische agentia', Titel 2 'Lawaai'.

Verrichting en principe : Het opmeten en toetsen van arbeidslawaai aan de geldende actie- en grenswaarden.

Goed voor inlassing, De Voorzitter van het Directiecomité, G. De Poorter

^