Etaamb.openjustice.be
Erkenning
gepubliceerd op 23 maart 2023

Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 14 maart 2023 is het laboratorium Eurofins Omegam BV , H.J.E. Wenckebachweg 120 te 1114 AD Duivendrecht, Amsterdam ((...) Groep: 6 Methode : ASB_IDEN Gebaseerd op : NEN 5896 Verrichting en principe : Het bepal(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023201605
pub.
23/03/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 14 maart 2023 is het laboratorium Eurofins Omegam BV (Kvk nr. 34215654), H.J.E. Wenckebachweg 120 te 1114 AD Duivendrecht, Amsterdam (Nederland), erkend geworden voor de volgende scope tot 30 april 2027.

Groep: 6 Methode : ASB_IDEN Gebaseerd op : NEN 5896 Verrichting en principe : Het bepalen van de aanwezigheid van asbest, stereo-en polarisatiemicroscopie (eventueel aangevuld met scanning elektronenmicroscopie en röntgenanalyse).

Goed voor inlassing, De Voorzitter van het Directiecomité, G. De Poorter

^